queer transexualitet. HBTQ

Telepati

Det finns inget som tyder på att transor skulle ha större eller mindre förmåga till telepati.
Det är omdiskuterat om telepati, d.v.s. någon form av tankeöverföring skulle kunna fungera överhuvudtaget och det är naturligtvis svårt att visa på varken det ena eller det andra, även om en del forskning gjorts.

Det kanske mest förvånande är att man har haft lättare att kunna påvisa någon form av signalering mellan växter som förmedlas genom någon ännu icke känd signalväg.

Men när det gäller människor så finns det de som tror att personer som är nära släkt eller närstående varandra har större förmåga att kommunicera telepatiska budskap men sexuell läggning eller könstillhörighet har inte setts spela någon roll.

Leave a comment for: "Telepati"

Tag Cloud