queer transexualitet. HBTQ

Detransition

Detransition, eller att detransitionera, innebär att avbryta den medicinska behandling man har påbörjat för att transitionera från ett kön till ett annat. Det handlar ofta om att avbryta hormonbehandling och att inte göra fler operationer för att ändra kroppen.

I många fall innebär detransition också att man återgår till att se sig som det kön man föddes som.

Leave a comment for: "Detransition"

Tag Cloud